Webhook Yönetimi

Banksocket webhook servisi ile ilgili hesapta bir hareket oluştuğunda sistem belirlediğiniz adrese hesap hareketinini içeren bir POST ile bildirir.

Webhook servisimiz ile banka hesaplarını belirli aralıklar ile sürekli dinlemek zorunda değilsiniz. Dilerseniz sadece para girişi, dilerseniz sadece para çıkışlarını dinleyebilirsiniz.

Örnek Webhook POST içeriği

dc: Credit
code: EFT
amount: 100.00
balance: 18100.00
currency: TRY
description: SN:276689 TEST BANKA HAREKETİ AÇIKLAMASI ARALIK/2019
account_id: 69
account: Kadıköy İşbank TL Hesabı
bank: Türkiye İş Bankası A.Ş.
opponent_id: 1234567890
opponent_iban: TR5600000111000022200023456
hash: NmYwMGMzMDM2ZjI1Njg5MmE3ODk5NzE4ZjEzMWI4NTg2MDRmZDA3MmYwN2Q1NjVmNDMwMjZmNmUzYmViNDEwOA==

Gönderilen POST içeriğinin Banksocket'ten geldiğinden emin olmak için hash parametresi hesabını doğrulayabilirsiniz. Apisecret değerini hesap ayarları API bölümünden edinebilirsiniz.

Örnek hash hesabı

base64(sha256(dc + code + amount + balance + currency + description + secret))

post
Webhook oluştur

https://api.banksocket.com/v1/webhooks
Sisteme yeni webhook görevi oluşturmak için kullanılır.
Request
Response
Request
Headers
Authentication
required
string
Kimlik denetimi başlığıdır.
Body Parameters
title
required
string
Webhook adıdır.
endpoint
required
string
Yeni işlem olduğunda POST gönderilecek adrestir.
event
required
string
Görevin hangi işlemlerde tetikleneceğini belirtir. Tüm hareketler için NEW_TRANSACTION, sadece para çıkışı için NEW_DEBIT, yeni para girişi için NEW_CREDIT gönderilir.
account
required
string
Tüm hesaplar için all gönderiniz. Sadece bir hesap dinlemek için account_id değeri gönderiniz.
Response
200: OK
{
"webhook": {
"id": 1233,
"endpoint": "http://test",
"title": "TR işbank api test"
}
}

delete
Webhook sil

https://api.banksocket.com/v1/webhooks/:id
Request
Response
Request
Path Parameters
id
required
integer
Silinecek webhook görevinin ID değeridir.
Headers
Authentication
required
string
Kimlik denetimi başlığıdır.
Response
200: OK
{
"status" : "success"
}