banksocket
Search
K

Kimlik Denetimi

Banksocket API sorguları yaparken header içerisinde oturum bilgilerini göndermeniz gerekmektedir. API servisimiz APIKEY doğrulaması yapmaktadır.

API Key Doğrulama

İstekler gönderilirken istek başlıklarına mutlaka Apikey doğrulama eklenmelidir. Api anahtarınızı APIKEY sayfasından alabilir, yenisini üretebilirsiniz. Request header içerisine Authorization başlığı altından api anahtarınızı aşağıdaki gibi gönderebilirsiniz.
Apikey API_ANAHTARINIZ
API_ANAHTARINIZ banksocket içerisinden kopyaladığınız api anahtarınızdır. Bu değeri tekrar base64 encode işlemi yapmanıza gerek yoktur.
CURL Örneği
# curl -H 'Accept: application/json' -H "Authorization: Apikey API_ANAHTARINIZ" https://api.banksocket.com/v1/accounts
Javascript örneği
var settings = {
"url": "https://api.banksocket.com/v1/accounts",
"method": "GET",
"headers": {
"authorization": "Apikey API_ANAHTARINIZ",
"content-type": "application/json"
}
}
$.ajax(settings).done(function (response) {
console.log(response);
});
PHP Örneği
$url = 'https://api.banksocket.com/v1/accounts';
$options = array('http' => array(
'method' => 'GET',
'header' => 'Authorization: Apikey '.$api_anahtariniz
));
$context = stream_context_create($options);
$response = file_get_contents($url, false, $context);