Apikey Yönetimi

Uzaktan ürettiğiniz bankalara özel apikeyler üretebilir yada apikeyleri silebilirsiniz.

Apikey oluştur

POST https://api.banksocket.com/v1/apikeys

Headers

NameTypeDescription

Authentication

string

Kimlik denetimi başlığıdır.

Request Body

NameTypeDescription

title

string

Apikey adıdır.

account

array

Tüm hesaplar için "all" gönderiniz. Belirli hesaplara eklemek için dizi içerisinde account_id değerlerini iletiniz [123,124]

{
  "apikey": {
    "id": 233,
    "apikey": "64e55bb703c77b4c5cf86861f48b58a8f06c423c321a0dbc903410f1a81f0094"
  }
}

Apikey sil

DELETE https://api.banksocket.com/v1/apikeys/:id

Path Parameters

NameTypeDescription

id

integer

Silinecek apikey'e ait ID değeridir.

Headers

NameTypeDescription

Authentication

string

Kimlik denetimi başlığıdır.

{
  "status" : "success"
}

Last updated