Apikey Yönetimi

Uzaktan ürettiğiniz bankalara özel apikeyler üretebilir yada apikeyleri silebilirsiniz.

post
Apikey oluştur

https://api.banksocket.com/v1/apikeys
Request
Response
Request
Headers
Authentication
required
string
Kimlik denetimi başlığıdır.
Body Parameters
title
required
string
Apikey adıdır.
account
required
array
Tüm hesaplar için "all" gönderiniz. Belirli hesaplara eklemek için dizi içerisinde account_id değerlerini iletiniz [123,124]
Response
200: OK
{
"apikey": {
"id": 233,
"apikey": "64e55bb703c77b4c5cf86861f48b58a8f06c423c321a0dbc903410f1a81f0094"
}
}

delete
Apikey sil

https://api.banksocket.com/v1/apikeys/:id
Request
Response
Request
Path Parameters
id
required
integer
Silinecek apikey'e ait ID değeridir.
Headers
Authentication
required
string
Kimlik denetimi başlığıdır.
Response
200: OK
{
"status" : "success"
}